Foto:vikipedija

Izveštaj takođe pokazuje, prenosi EUObzerver, i zašto se Malta već suočava sa neformalnom istragom Evropske komisije zbog toga što nije ispunila norme EU kao i Mađarska i Poljska, u formalnom smislu. Trideset sedam stranica izveštaja koji je objavila Venecijanska komisija, panel pravnika pri Savetu Evrope u Strazburu, pokazuje da je premijer Malte u „centru moći te da su drugi akteri (predsednik, parlament, kabinet ministara, pravosuđe, ombudsman) u veoma slaboj institucionalnoj poziciji. Sa druge strane, široka ovlašćenja koja ima premijer u imenovanjima čine ove institucije toliko da to dovodi do stvaranja rizika po vladavinu prava“. Sve to podstiče činjenicu da premijer DŽozef Muskat ima ovlašćenja da bira šefa pravosuđa i druge sudije u neograničenoj proceduri uprkos tome što „princip nezavisnosti sudstva znači da „izbor sudija mora biti napravljen na osnovu zasluga, a pri tome bi trebalo da bude isključen bilo kakav oblik političkog uticaja“.

Muskat, takođe, bira i moćnog generalnog tužioca i šefa policije. Generalni tužilac deluje kao Muskatov pravni savetnik, vodi tužbe i predsedava Finansijskom obaveštajnom analitičkom jedinicom, glavnim telom u državi za borbu protiv prevara. „Ovo je problematično sa tačke gledišta principa demokratskih provera i principa podele vlasti“, ukazuje Venecijanska komisija. Malta, takođe, ima Stalnu komisiju protiv korupcije, ali Muskat bira njene članove, koji više ne podnose izveštaje ministru pravde što je čini neefikasnom i trebalo bi je razrešiti“, navodi se u dokumentu, prenosi EUObzerver.

Premijer deli i unosne pozicije u parlamentarnoj komisiji i deli najbolje poslove u državnoj službi dajući ljudima finansijsku inicijativu neophodnu da bi se povinovali onima na vlasti, kaže se u izveštaju.

Malta ima i ombudsmana, koji ne obavlja svoj posao, često ignoriše zahteve za informacijama, a izveštaj Venecijanske komisije nazvao je „zabrinjavajućim i neprihvatljivim“, navodi EUObzerver. Muskatova neograničena ovlašćenja jednaka su vrsti vladavine jednog čoveka poput mađarskog premijera Viktora Orbana i šefa poljske vladajuće partije Jaroslava Kačinjskog. Pojedini problemi na Malti su nasleđeni iz ustava usvojenog 1964, kada je ona prestala da bude britanska kolonija. Nakon objavljivanja izveštaja, Muskat lično je obećao da će ustavni komitet ispitati, konsultovati i primeniti tražene promene. Za njegove kritičare, međutim, način na koji obavlja vlast sa svim svojim neobuzdanim ovlašćenjima nudi malo nade da će zemlja ići u korak sa normama.

Jedan visoki zvaničnik EU kazao je da su komesarka za pravdu EU Vera Jourova i potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans “mobilisali” svoje ljude koji će neformalno pratiti situaciju na ostrvu.