Dr Magdalena Đorđević Foto: Centar za promociju nauke

ERC grantovi su dostupni srpskim istraživačima jer je Srbija članica evropskog okvirnog programa za finansiranje nauke – Horizont 2020, saopštio je Centar za promociju nauke, ističući da oni nagrađuju isključivo izvrsnost, pre svega one ideje koje potencijalno mogu da promene tok svetske nauke.

Države se u nauci mere i po tome koliko su ERC grantova dobile, a retki dobitnici iz malih država kao što je Srbija predstavljaju prave heroje modernih istraživača, navodi se u saopštenju i podseća da je arheološkinja Sofija Stefanović pre dve godine osvojila ERC starter grant.

Ovo je prvi ERC u kategoriji consodilator, za istraživače srednjih godina. Reč je o najznačajnijoj podršci koju je jedan istraživač sa Zapadnog Balkana u oblasti prirodnih nauka ikada dobio od Evrope i to za izučavanje fundamentalnih osobina materije.

„Naš projekat se odnosi na razumevanje osnovnih zakona prirode, pa samim tim nema direktnih primena u privredi“, kaže dobitnica ERC granta Magdalena Đorđević.

„Ekonomska korist ovog projekta je da smo u zemlju doneli 1.356.000 evra bespovratnih sredstava Evropske unije. Dobar deo tih sredstava će biti iskorišćen da se zaposle naši naučnici, posebno mlade kolege, koje bi, u odsustvu ovog projekta, verovatno otišli iz zemlje.“

Đorđević je diplomirala na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Nakon toga odlazi u Ameriku gde doktorira na Kolumbija Univerzitetu u NJujorku, a istraživanja u oblasti nuklearne fizike nastavlja u Ohaju. Uprkos brojnim priznanjima i uspešnoj karijeri u Americi, odaziva se na poziv Instituta za fiziku, i pre šest godina se vraća u Srbiju, zajedno sa suprugom koji je takođe izuzetno uspešan fizičar, ali u oblasti biofizike.

„Volela bih da ovaj primer bude podstrek našoj Vladi da naša nauka ima potencijal i da bi naše istraživače trebalo podržati“, rekla je Đorđević, dodajući da to nažalost trenutno nije slučaj.