Foto: Ministarstvo pravde

Kako je saopštilo MInistasrtvo pravde, Kuburović i Tabaković su ukazale da se ovim Protokolom uspostavlja bliža saradnja u oblasti elektronskog pristupa i razmene podataka između NBS i pravosudnih organa, nosilaca pravosudnih profesija, kao i drugih ovlašćenih institucija koje koriste Pravosudni informacionni sistem Ministarstva pravde.

Elektronska razmena podataka između sudova, javnih tužilaštava, javnih beležnika i javnih izvršitelja sa jedne i Narodne banke Srbije sa druge strane stvoriće uslove za efikasnije sprovođenje sudskih postupaka, kao i postupaka koje sprovodi Narodna banka Srbije“, istakla je ministarka Kuburović.

Ona je dodala da će postupci biti ubrzani tako što će se podaci razmenjivati elektronski – „na klik”, a ne kao do sada, u papirnom obliku, dodaje se u saopštenju.

Tabaković je naglasila da je uspostavljanje elektronske razmene podataka značajno za NBS, jer će pojednostaviti rad nadležnih službi koje su do sada postupale po velikom broju dopisa u papirnom obliku, koje dostavljaju pravosudni organi.

Posebno je važno što je Protokolom i Sporazumom obezbeđeno da se elektronska komunikacija odvija tako da se ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje bezbednost informacionog sistema strana potpisnica. Očekujemo i da u narednom periodu NBS dobije mogućnost pristupa određenim bazama podataka kojima raspolažu pravosudni organi, što će bez sumnje predstavljati dodatnu podršku obavljanju kontrolnih aktivnosti nad finansijskim institucijama“, rekla je Tabaković.

One su najavile da je pored ovog Protokola u planu potpisivanje još sporazuma između ministarstva i NBS koji će bliže definisati saradnju pravosudnih organa i pravosudnih profesija sa Narodnom bankom Srbije.