Novi Pazar: Vazduh nam najviše zagađuju peći na drva 1Foto: Wikipedia

On je u emiisji “Pet zelenih minuta” Sto plus radija izjavio da je lokalna samouprava do sada dva puta godišnje vršila merenje kvaliteta vazduha, a nedavnim dobijanjem stacionarne stanice taj posao će ubuduće moći da se obavlja svakodnevno.

“Postavljanje stacionarne stanice za merenje kvaliteta vazduha omogućilo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i pomoću nje moći ćemo da svakodnevno merimo koncentraciju zagađujućih materija u gradu. Rezultati koje ćemo dobijati na dnevnom nivou omogući će nam pravovremeno delovanje u slučaju većeg zagađenja vazduha”, rekao je Fazlić.

Fazlić je podsetio da su rezultati poslednjeg merenja kvaliteta vazduha koje je vršeno od januara do marta ove godine pokazali da je koncentracija sumpor-dioksida i azot-dioksida bila u dozvoljenim granicama, dok je koncentracija čađi bila povećana.

“Koncentracija čađi tada je bila povećana na tri od ukupno osam mernih mesta na kojima se obavljalo merenje. Više od 80 odsto domaćinstava tokom grejne sezone koristi individualna ložišta, i to u velikoj meri povećava koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu”, rekao je.

On je izrazio očekivanje da će izgradnjom toplane na biomasu biti smanjen stepen zagađenja u samom centru grada.