Foto: Dejana Majstorović

Nakon isteka policijskog zadržavanja od 48 sati osumnjičeni je predat Osnovnom tužilaštvu u Velikom Gradištu gde je saslušan zbog osnovana sumnje da je on, u naselju Vojiolovu, u okolini Golupca, došao u dvorište jednog muškarca i poručio mu da prenese svom rođaku Miroslavu Pantiću (56), sa kojim je osumnjičeni duži period u lošim odnosima, da prestane da ga uznemirava i da će ga ubiti. Razlog upućenih pretnji je taj što osumnjičeni nije hteo da Pantiću na osnovu parnične presuda isplati određeni iznos novca, koji mu je ovaj stalno potraživao.

Osumnjičeni je priznao delo zašta se tereti i na predlog tužilaštva u Velikom gradištu napravio sporazum o priznavanju krivice za blažu kaznu. Tim sporazumom, koji je prihvatoi Osnovni sud u Gradištu i samim tim presuda je postala pravosnažna, Živorad Marković kažnjen je sa tri meseca zatvora, uslovno na godinu dana. Ujedno mu je određena mera zabrane prilaženja i komuniciranja sa oštećenim Pantićem, u trajanju od osam meseci.

Sam Pantić radi naplate štete upućen je na parnicu.