Foto: FreeImages / Jean Scheijen

Pomoćnica ministra Suzana Mišić rekla je da će zaposleni na SOS liniji procenjivati da li žrtva sama može da preduzme naredne korake ili će oni to obaviti umesto žrtve, ako procene da je tako bolje. Ona je dodala da će ta linija na godišnjem nivou koštati oko 12 miliona dinara.

Mišić je dodala da su žrtve najčešće žene sa nižim stepenom obrazovanja i ekonomski zavisne žene. Ministar Zoran Đorđević rekao je da će linija raditi 24 sata, cele godine i da je za sada zaposleno osam osoba. On je kazao da su one prošle obuku, imaju višegodišnje iskustvo u radu i licence, a da je potrebno i njih zaštiti da ih neko ne bi napao.

Đorđević je rekao da SOS liniju finansira delom grad Beograd, a i Ministarstvo preko namenskih transakcija, ali da veruje da će izmenom Zakona o socijalnoj zaštiti i Ministarstvo moći direktno da finansira liniju. On je rekao da će se svi razgovori sa žrtvama snimati, ali da će snimci moći da se dobiju samo kada sud to traži.

Povezani tekstovi