nasilje

Mere zaštite žena nisu delotvorne

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) uputio je Srbiji Zaključna zapažanja u kojima ukazuje na brojne probleme i propuste u primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, i daje čitav niz preporuka kako bi oni otklonili.

Vučić: Država ne može da dozvoli nasilje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je predstavnicima Evropskog saveta za međunarodne odnose da je Srbija demokratska zemlja i da je zadovoljan kada ljudi mogu slobodno da protestuju, ali da država ne može da dozvoli nasilje.

SNP: Osuda nasilja na protestima

Srpska narodna partija saopštila je da osuđuje svaki vid primene nasilja u politici, jer je to protivno demokratskim principima na kojima ta stranka želi da gradi društvo u Srbiji.

Policija često nasiljem iznuđuje priznanja

Specijalni izvestilac je primio brojne i dosledne navode o torturi i zlostavljanju od strane policije, posebno kao sredstvu prisiljavanja na priznanje pojedinaca tokom ispitivanja u policijskom pritvoru.

U praksi država toleriše nasilje

Na sastanku GREVIO Saveta Evrope sa specijalizovanim udruženjima koja se bave prevencijom nasilja nad ženama govorilo se o uslugama za žene žrtve nasilja, uspostavljanju nacionalnog SOS telefona, ulozi nadležnih institucija, ali i o slučaju seksualnog uznemiravanja od strane predsednika opštine Brus.

Ambasada SAD izrazila zabrinutost zbog pretnji nasiljem

Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu izražava zabrinutost zbog pretnji nasiljem novinarima, aktivistima civilnog društva i političarima, objavljeno je danas na zvaničnom tviter nalogu ambasade.

PrvaPoslednja