Foto: Youtube screenshot/ Nemanja Arsić

Predsednik APG Milan Ilić rekao je FoNetu da će prikupljanje potpisa za peticiju pod nazivom „Ne damo Grzu“ trajati mesec dana i da je cilj da se sakupi 10.000 potpisa građana Paraćina koji se protive izgradnji te elektrane.

Građani su revoltirani zbog najave izgradnje mini hifroelektrane na Grzi koja je pravi ekološki i turistički biser ovog kraja. To pokazuje i odziv na akciju potpisivanja peticije i već u prva dva sata sakupili smo 375 potpisa, rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, izgradnja elektrane je neracionalna jer kilovati koje će ona proizvesti ne mogu nadoknaditi štetu koju će naneti eko sistemu i turizmu u zoni Grze.

To je „klanje vola za kilo mesa“.

Hidroelektrana će iscrpiti vodu iz jezera na Grzi, koje nije veliko i koje i sada tokom leta ostane bez dve trećine vode, predočio je Ilić. Izvorište Grze i dva veštačka jezera nizvodno od njega su proglašena prirodnim dobrom od značaja za lokalnu zajednicu i taj prostor je zaštićen, a izgradnja mini hidroelektrane predviđena je van zaštićene zone.