Zaštitnik građana: Zoran Pašalić Foto: Fonet/Aleksandar Barda

Uz konstataciju da se položaj žena u Srbiji poboljšava, Pašalić ističe da žene i dalje nemaju jednaka prava kao muškarci, pre svega u oblasti radnih odnosa, ekonomskoj i političkoj sferi.

„Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja. Posebno su u teškom položaju žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje, koje rano napuštaju školovanje, otežano se zapošljavaju, a udaju rano i finansijski su zavisne od porodice i partnera. Njihovo reproduktivno zdravlje često je ugroženo, a aktivnosti na obrazovanju o reproduktivnom zdravlju i dalje se ne sprovode sistemski“, ocenjuje Zaštitnik građana.

Od ukupnog broja pritužbi iz oblasti rodne ravnopravnosti, koje stižu u ovu instituciju, čak trećina odnosi se na nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Upravo zbog toga, Zaštitnik građana pokrenuo je Inicijativu “Učinimo nasilje vidljivim“ čije je cilj da uvođenjem sudskih veštaka, postupak dokazivanja nasilja u porodici učini lakšim, a kažnjavanje nasilnika izvesnijim. Zaštitnik građana podseća i na više od 100 sistemskih preporuka koje je u prethodnom periodu uputio organima u sistemu zaštite žena od nasilja u porodično-partnerskim odnosima.

„Ovaj dan treba da bude poseban povod da se govori o položaju žena u našem društvu, a svi državni organi, institucije i nevladine organizacije moraju svaki dan u godini da se bore protiv nasilja nad ženama, kao i za njihova prava – da budu plaćene kao muškarci za isti posao i da budu vidljive u svim oblastima društvenog života“, poručuje Pašalić.