Obaveštavamo javnost i učesnike u postupku stečaja Trudbenik gradnje doo o koracima koje smo preduzli na zaštiti smeštajnih kapaciteta Trudbenik gradnje od otuđenja u stečaju, i zaštiti stanara od progona koji se u kontinuitetu sprovodi od 2008. godine, i pozivamo vas da podržite naše zahteve.

Stečaj Trudbenik gradnje se vodi u atmosferi konstantih zloupotreba, o kojima smo do sada u više navrata pisali, a što je samo nastavak zloupotreba koje su državne institucije napravile u restrukturiranju privrednog društva KMG Trudbenik, izdvajanju i privatizaciji Trudbenik Gradnje i njenom poslovanju nakon privatizacije. Stečajni postupak u Trudbenik gradnji nije doveo ni do pobijanja štetnih poslova nesavesnog vlasnika ni do obeštećenja opljačkanih radnika, naprotiv, pretvorio se u finalni čin dugotrajnog uništavanja nekadašnjeg privrednog giganta i ustoličenja nove bogataške elite na račun radnika koji su tog giganta decenijama stvarali i unapređivali.

Naporedo sa aktivnostima koje preduzimamo protiv zloupotreba u stečaju, pozivamo vas da podržite naš zahtev za rešenje neodložnog problema smeštajnih kapaciteta Trudbenik gradnje, u kojima sud i stečajni upravnik nastavljaju istu politiku koju je vodila i uprava koja nas je opljačkala i dovela preduzeće do stečaja. Bivšim radnicima Trudbenik gradnje se i dalje uskraćuje pravo na podelu stanova koje su dobili odlukom organa privrednog društva pre privatizacije.

Naime, Trudbenik gradnja u svojoj imovini ima samački hotel u Bloku 70, i 27. marta 2006. godine donela je odluku da se ovi smeštajni kapaciteti podele radnicima u cilju rešavanja njihovog stambenog pitanja. Ta odluka nije niti izmenjena, ili ukinuta, niti je sprovedena u delo, a i dalje je na snazi. Nakon privatizacije Trudbenik gradnje 2008. godine, novi vlasnik Monterra doo nije sprovela ovu odluku, već je krenula sa progonom stanara, nasilnim iseljenjima, isključenjem struje i vode, otkazima ugovora o radu zaposlenima koji su odbili da se isele i dr. Nakon otvaranja stečaja, umesto da stečajni upravnik, koji je sada zakonski zastupnik Trudbenik gradnje, sprovede odluku od 27. marta 2006. godine, ili da na neki drugi način reši problem stanara ovog i drugih smeštajnih kapaciteta Trudbenik gradnje, progon se nastavio sa istom žestinom kao i u vreme Monterrine uprave u Trudbenik gradnji. Bivši radnici Trudbenik gradnje su pretrpeli najveću štetu od pljačkaške privatizacije i propasti njihovog preduzeća, dovedeni su u potpuno beznadežan položaj i neshvatljiv nam je cinizam sa kojim sud sada izgovara da samo postupa “po zakonu”, a zapravo u interesu sumnjivih poverilaca i protiv elementarne humanosti.

U tom cilju smo se obratili stečajnom upravniku sa zahtevom da zaštiti nesporna prava radnika i sprovede odluku od 27. marta 2006. godine, i da isto rešenje primeni i na druge smeštajne kapacitete Trudbenik gradnje. Prenosimo naš zahtev u celosti.

36 St. 2351/ 2011

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Masarikova 2

B e o g r a d

PODNESAK STEČAJNIH POVERILACA

Sa zahtevom za izdvajanje dela imovine iz stečajne mase i

obustavu prodaje imovine stečajnog dužnika

do odluke Ustavnog suda

Poštovani, obraćam Vam se sa zahtevom da se deo imovine Trudbenik Gradnje doo u stečaju i to Samački hotel na Bloku 70, ul. Jurija Gagarina br. 139, kao i Samački hotel koji se nalazi Konjarniku ul. Luneta Milovanovića br. 6, izuzmu iz stečajne mase, i tako od same eventualne prodaje a iz razloga jer:

  1. Vama je već poznato, a prema podnesku stečajnih poverilaca od 23.03.2014. god. da su stečajni poverioci dana 06.03.2013. god. podneli Ustvnu žalbu radi utvrđenja nezakonitosti zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja od 07.12.2012. god, za koje smatramo da je skandalozno nezakonito i štetno po radnike poverioce i po poverioce uopšte, izuzimajući poverioce koji, po nama, imaju nezakonito upisane hipoteke na nepokretnostima.

  2. Takođe, u predmetnom obraćanju Ustavnom sudu je navedena i opisana nezakonitost upisa hipoteka nad nepokretnostima i na taj način onemogućenje isplate radnika-poverilaca, a što je i Vama poznato, jer je i od vas traženo preispitivanje načina i zakonitosti upisa predmetnih hipoteka kao i osporavanje istih.

  3. KMG Trudbenik Gradnja ad u restruktuiranju je dana 27.03.2006.god. donela Odluku, koju prilažemo, kojom se odobrava prenamena Samačkog hotela na Bloku 70, a radi rešavanja stambenih potreba zaposlenih, te smatramo da ste Vi kao zastupnik pravnog lica dužni da takvu odluku sprovedete u delo.

Prilog: Odluka

Želimo da istaknemo još neke važne činjenice a koje bi mogle uticati na odluke suda, a to su da su objekti koje smo naveli bili namenjeni za rešavanje kako privremenog tako i trajnog stambenog pitanja radnika, da na Konjarniku postoje i stanovi koji su otkupljeni po odlukama koje su pravnosnažne, da postoje lica koja u njima žive i po više decenija, koja imaju i decu, te da ovo pitanje ima itekako socijalni i humani karakter, pored pravnog.

Kako smatramo da je prilikom samog uspostavljanja hipotekarnog odnosa bilo malverzacija i vršenja različitih krivičnih dela, a što ni u jednom trenutku u stečajnom postpuku nije dovedeno u pitanje, to Vas još jednom molimo da ne budete produžena ruka tog i takvog vođenja ovog stečajnog postupka, već da predmetne nepokretnosti izuzmete iz stečajne mase i sprovedete navedenu osluku, te da obustavite dalju prodaju imovine stečajnog dužnika i na taj način zaštitite poverioce-radnike radi adekvatne isplate potraživanja, a i sebe od eventualne buduće odgovornosti, a sve do odluke Ustavnog suda Srbije po žalbi koja je podnešena.U Beogradu,

05.02.2015. god.

U nadi da će se nakon ovog pisma povećati legitiman pritisak javnosti, kako na pravosudne organe tako i na određene centre van pravosuđa koji obezbeđuju političku volju za zakonitim i pravednim postupanjem, te da će ovo pitanje biti rešeno u korist porodica sa decom koja nemaju gde da žive, iako imaju prava na pomenuti stambeni prostor, zahvaljujemo vam za svaku vrstu pomoći koju nam pružite.

Podršku našem zahtevu možete uputitiPrivrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, broj 36. St. 2351/2011.

Unapred zahvalni,

Bivši radnici Trudbenik gradnje i stanara samačkih hotela

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.