Karadžić je početkom juna zatražio od Poljske informacije o aktivnostima islamskih fundamentalista tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Poljska je navela da je Karadžiću dostavila dokument pronađen u poljskoj obaveštajnoj službi, ali da drugog materijala nema.

U zahtevu za povlačenje naloga prema Poljskoj, Karadžić je naveo da će, ako kasnije bude utvrđeno da navodi poljske vlade nisu tačni, razmotriti mogućnost pokretanja drugog obavezujućeg naloga.

Prošle sedmice je odbijen zahtev optuženog da uloži žalbu na odluku o imenovanju pravnog savetnika. Karadžić, prema odluci, može da nastavi da sam sebe zastupa, ali će morati da sarađuje s braniocem.