Foto: Matea Milošević / Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković

Iako je spomenik na Kalemegdanu podignut 1930. godine, osam godina kasnije planiran je još jedan, za Francuze koji su poginuli na Solunskom frontu, vidi se iz teksta Vremena od 16. maja 1938. godine.

“Skupljali su se prilozi za pomen spomenik palim ratnicima na Istoku, a biće podignut u Beogradu”, piše tadašnje Vreme. “Po celom Parizu razišli su se skupljači priloga. Oni prolaznicima dele ukusno izrađene značke na kojima su francuska i jugoslovenska zastava”.

Ipak, u tekstu ne piše gde je spomenik planiran i za kada.

List još izveštava o predratnom jugoslovenskom Klubu rotarijanaca, koji i danas postoji.

Vreme piše i o uvođenju nabavljačkih i prodajnih zadruga u Jugoslaviji. Na taj način se omogućilo malim zanatljijama, među kojima je bilo posebno obućara, da sirovine kupuju jeftino, po istim cenama kao i velike fabrike i da na taj način budu apsolutno konkurentni. Takođe, uz pomoć zadruga, trgovci nisu morali da otvaraju sopstvene prodavnice, već u jednoj zajedničkoj da prodaju robu.

Ovaj sistem se održao tokom celokupnog socijalističkog perioda, a trgovci se i danas trude da vrate zadrugarstvo, posebno u poljoprivredu i zanatstvo.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

Magnetične bure nad Evropom, naslov je iz Pravde od pre 80 godina. U pitanju je zapravo preteča priče o klimatskim promenama jer reporter piše kako svake godine dolazi do promene prosečnih temperature, a njih je objašnjavao – olujama u etru.

List piše i o prvom tadašnjem saradniku predsednika Amerike Ruzvelta – njegovom sinu Džejmsu. Baš u trenutku kada je u SAD došlo do velikih previranja između Kongresa i Ruzvelta, on se okrenuo porodičnim saradnicima. Opozicija ga je optuživala da pokreće američku dinastiju.

Ispostavlja se je Ruzvelta tada Kongres optuživao da želi što više moći u svojim rukama i neograničeno da vlada, poput Musolinija u Italiji ili Hitlera u Nemačkoj. Ove optužbe bile su pokrenute tik pred izbijanje Drugog svetskog rata.

Džejms Ruzvelt je u tom trenutku bio na čelu dobro poznate organizacije “Nju dil”, pa je tako bio upućen u sve političko – ekonomske odluke.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 80 godina, tačnije 1938. godine. Predmet analize su dnevni listovi Vreme i Pravda, koji danas ne postoje. Ideja jeste da se čitaoci vrate u prošlost, da sa vremenske distance vide kako su izgledale vesti, ali i kako su novinari, pa i sami sugrađani, razmišljali u Srbiji u turbulentnom periodu između dva rata i pred sam početak Drugog svetskog rata. Pored političkih vesti, objavljivaćemo i društvene, ekonomske, ali i vesti iz domena zabave i sporta.