Potvrđena optužnica protiv Radosava Cvijovića i Slavka Pavlova 1Foto: Dejana Majstorović

Ispitujući optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal krivično vanpretresno veće je, na sednici 12. juna, donelo stav da skup činjenica koje se navode u optužnici i proizlaze iz dokaza prikupljenih u predistražnom i istražnom postupku, neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im stavljena na teret, a koja su opisana u optužnici, te ujedno i opravdavaju podizanje optužbe.

Sud je izveo zaključak o postojanju opravdane sumnje kao materijalnog uslova za optuženje u konkretnom slučaju u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnih dela i okrivljenih ponaosob, ocenom svih dokaza pribavljenih tokom istražnog postupka. Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

Tužilaštvo za organizovani kriminal, u saradnji sa BIA i SBPOK, u novembru 2017. godine otkrila je međunarodnu organizovana kriminalna grupa koja je distribuirala kokain u Češkoj, Nemačkoj, Italiji, Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj i tada su uhapšeni Cvijović i Pavlović.