Potvrđena presuda Vesni Pešić i urednicama Peščanika 1Nebojša Stefanović Foto: EPA/JANOS MARJAI

Sud im je naložio da ministru isplate 150.000 dinara sa zateznom kamatom, umesto 200.000 kako je bilo određeno provostepenom presudom.

Prema presudi objavljenoj na sajtu Apelacionog suda, treba da solidarno plate i troškove parničnog postupka od 93.100 dinara, 2.000 dinara manje nego što je presudio Viši sud. Stefanović je tužio Vesnu Pešić, urednice portala Peščanik Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković, kao i sam portal zbog teksta Vesne Pešić „Dosoljavanje“ iz maja 2016. godine, u kojem se govori o slučaju rušenja objekata u beogradskom kvartu Savamala.

Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud pravilno je zaključio da nisu svi vidovi saopštavanje sadržine ideje i mišljenja obuhvaćeni slobodom izražavanja, jer sloboda izražavanja ne sme da bude suprotna svojoj svrsi. Apelacioni sud je u presudi naveo da delovi teksta ne doprinose javnoj raspravi o događajima u Savamali i nisu usmerene na rešenje problema, već na vređanje dostojanstva, ugleda i časti, jer je „tužilac okarakterisan kao neko ko je ‘najgluplji’ čija je ‘glupost’ nenadmašna“.

Takvim kvalifikacijama vređa se dostojanstvo tužioca, piše u presudi.