Foto: N1

Kako je saopšteno, skup će otvoriti prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans i predsedavajuća Mreže Evelin Kolins.

Među učesnicima sa kojima će se Janković susresti su komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižneks, direktor Agencije EU za fundamentalna prava (FRA) Majkl Flaerti i direktorka Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost Virdžinija Langbak.

Cilj konferencije je da se sagledaju dosadašnji doprinos i postignuća na polju borbe protiv diskriminacije u Evropi, kao i ključne aktivnosti kojima će se obezbediti više prostora za osnovna ljudska prava.

Ekvinet čini 46 nacionalnih tela iz 34 evropske države.

Janković će trodnevni boravak u Briselu započeti učešćem na skupu „Kraj plodotvornog dijaloga? – Uticaj Bregzita na ravnopravnost i nediskriminaciju u EU i Velikoj Britaniji“.

Ona će na redovnoj godišnjoj skupštini Ekvineta učestvovati u izboru novih članova i članica Upravnog odbora.