Poverenik nložio NBS da dostavi podatke Mreži za restituciju 1Foto: Bojan Cvejić

Narodna banka Srbije dužna je i da dostavi podatke o svim računima budžetskog fonda za restituciju, koliki se iznosi nalaze na tim računima, kao i datume poslednjih uplata na svakom računu, navedeno je u saopštenju Mreže.

Ostaje nejasno, naglašeno je u saopštenju, iz kojih razloga se skrivaju podaci koji po svojoj prirodi imaju apsolutno javni karakter, a radi se o samo jednom delu sredstava iz republičkog budžeta, koja se ostvaruju prodajom društvenog kapitala i gazdovanjem sa državnom imovinom.

Mreža za restituciju ukazije da su nedavno usvojene izmene Zakona o restitucjii, kojima se po treći put odlaže emitovanje obveznica Republike Srbije za restituciju, direktna potvrda da se na ovim računima nalaze minimalna i za simbolično obeštećenje nedovoljna sredstva.

Za razliku od novca, svakim danom je sve vidljivije da Republika Srbija raspolaže i poseduje izuzetno veliku i obimnu državnu imovinu, koja je sa izuzetkom poljoprivrednog zemljišta izuzetno loše popisana, ocenjuje Mreža u saopštenju.

Na osnovu tih podataka Mreža ističe da su zahtevi za restituciju za prvim sadržinskim izmenama Zakona o restituciji nakon 2011. godine, svakodnevno vidljivo utemeljeniji.

Mreža će sve odmah nakon dobijanja sve podatke Narodne banke Srbije dostaviti i ostaloj javnosti na uvid, najavjeno je u saopštenju Mreže za restituciju.