Foto: Pixabay/ Lily

Petrović je rođen u Aleksincu 1926. godine, odrastao je u Beogradu u kom se i školovao, a na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1951. godine i doktorirao 1977.

Stručnu karijeru je započeo kao saradnik akademika Branka Žeželja. Veliki deo istraživačkog rada obavljao je na Institutu za ispitivanje materijala Srbije, do 1990, u Beogradu. Predavao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Za dopisnog člana SANU izabran je 1985, a za redovnog 2006. godine.

Petrović je bio član organizacija Jugoslovensko društvo za prednapregnuti beton, Društvo inženjera i tehničara SR Srbije, Međunarodna federacija za prednaprezanje FJP, Evropski komitet za zemljotresno inženjerstvo.

Dobitnik je bronzane plakete za životno delo 2001. Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktora, Nagrade Saveta za nauku i kulturu NR Srbije, Ordena rada trećeg stepena i Ordena rada sa zlatnim vencem.

Povezani tekstovi