Priveden Ilija Dević 1Ilija Dević Foto: Stanislav Milojković

Advokat Devića dostavio je tada sudiji izveštaj lekara u kome je obrazloženo da je Dević, zbog bolesti, trenutno sprečen da prisustvuje suđenju.

Inače, ATP Vojvodina i Dević, koji ju je kupio, nalaze se na spisku od 24 sporne privatizacije, jedne od pet najvećih i jedine u kojoj je oštećen investitor a ne države.