Foto: Pixabay/Zstupar

Očekivao sam „pismo“ duže vreme. Mnogi penzioneri su ga dobili, a ja sam se već bio zabrinuo. Jednog momenta zavirim u sanduče i nađem pismo zahvalnosti. Najviše me čudi odakle njemu moja adresa, ispričao je Basara, u okviru serijala Bez rukavica.

Živim u zgradi koja je nelegalizovana, nema upotrebnu dozvolu, ljudi imaju problema sa uknjiženjem. To je sporno, a on ima sve naše adrese. Svaka mu čast, rekao je Basara novinaru Davoru Lukaču. Prema njegovom mišljenju, iznenađujuće je da je „ljubav toliko prodrla u naš politički život“.

Pošto spada u one koji imaju malo veće penzije, Basara se boji se da li je u pitanju baš ljubav prema njima ili je „ljubav prema nekim drugim penzionerima“. Podeljeni smo, i on je tu diskriminatorski postupio, kao i u nekim drugim odlukama, kad je delio povećanja, smatra Basara.

On je rekao da je Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica, čiji je funkcioner, pokušalo da se izbori za stečena prava, garantovana Ustavom i zakonima i da su uspeli dosta da naprave. Čini mi se, da imamo slobodnije medije, da bi to ljudi više čuli i znali, ocenio je Basara.

Prema njegovim rečima, vlast ima i „svoja“ udruženja vojnih penzionera, poput onog na čijem čelu je bivši general Ljubomir Draganjac, koja „ne rade za penzionere, nego za vlast“. Basara je podsetio da je udruženje čiji je član u avgustu podnelo Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija, koji je potpisalo 27 poslanika u Skupštini Srbije.

Međutim, tu je bilo potpisa radikala. I oni su nas, kao neka vrsta produžene ruke vlastodržaca, „izradili“ i svoje potpise povukli. Tako da smo morali ponovo da prikupljamo potpise poslanika, skupili smo 31 i podneli ponovo inicijativu, objasnio je Basara.

On je upozorio da Ustavni sud sada mora da uzme u postupak inicijativu i oceni ustavnost osporenog zakona, uveren da je „stavljen u ulogu da se konačno prihvati slova i duha Ustava i zakona i da kaže o tom zakonu nešto“.

Basara je podsetio da Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica radi zajedno sa nekim drugim organizacijama i penzionerskim udruženjima, koja su već Sudu za ljudska prava u Strazburu podnela predstavku zbog spornog zakona, i ona je prihvaćena.

Preti opasnost da se država nađe u velikom problemu, ako bude prinuđena da vraća penzije na neki način. Ona je, po slovu Ustava, prinuđena da to uradi, tvrdi Basara.

On smatra da je potpuno protivustavno obrazloženje Vučića da se to moralo uraditi, jer je država došla pred bankrot zato što je neka prethodna garnitura političara dotle doverla ekonomsku politiku. U Ustavu se sigurno ne misli da se mogu zahvatati stečena prava penzionera onda kada neka politička elita nešto pogreši. On se pozivao na jedan član Ustava koji ga neće moći odbraniti zašto je napravio takav zakon, zaključio je Basara.