Raspisan konkurs za Master studije na Fakultetu političkih nauka 1Foto: Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka danas je moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture i predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, o čemu najbolje svedoče brojni uspesi i dostignuća bivših i aktuelnih studenata ovog fakulteta.

5 OSNOVNIH RAZLOGA DA UPIŠETE MASTER STUDIJE NA FPN:

1. Kredibilan fakultet.
2. Priznata i cenjena diploma.
3. Ugledni domaći i strani profesori.
4. Veliki broj različitih studijskih programa.
5. Šansa za zaposlenje u velikom broju državnih institucija, domaćim i stranim kompanijama, nevladinim organizacijama i medijima.

U ponudi je veliki broj različitih master programa među kojima su:

1. Master akademske studije politikologije – demokratija i demokratizacija
2. Master akademske studije politikologije – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike
3. Master akademske studije politikologije – međunarodne studije, moduli:
– Međunarodna politika;
– Evropske studije;
– Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava;
– Međunarodna bezbednost;
– Studije SAD.
4. Master akademske studije socijalne politike
5. Master akademske studije socijalnog rada
6. Master akademske studije politikologije – politička analitika i društvene promene
7. Master akademske studije komunikologije
8. Master akademske studije kulturologije
9. Master akademske studije politikologije – studije roda
10. Master akademske studije novinarstva
11. Master akademske studije politikologije – ekološka politika
12. Master akademske studije politikologije –političko nasilje i država
13. Master akademske studije politikologije – izbori i izborne kampanje
14. Master akademske studije politikologije –politikološke studije religije
15. Master akademske studije politikologije –politički sistem i privredni razvoj

Više informacija o konkursu i svakom pojedinačnom master programu možete pronaći na sajtu FPN-a.

PROMO TEKST