RTS raspisao konkurs za glavne urednike 1Foto: D. M.

Kao i konkurse za glavnog i odgovornog urednika Obrazovno-naučnog programa, glavnog i odgovornog urednika Zabavnog programa Televizije Srbije, kao i za glavnog i odgovornog urednika Trećeg programa Radio Beograda, prenosi UNS.

Uslovi konkursa:

–          državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Republike Srbije

–          VSS ili master (original diploma ili fotokopija overena kod notara);

–          istaknuti medijski stručnjak koji se dokazao izuzetnim rezultatima rada u televizijskoj, odnosno radio delatnosti;

–          najmanje sedam godina radnog iskustva na  uredničkim poslovima.

–          znanje jednog svetskog jezika;

–          organizacijske i profesionalne sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu;

–          poznavanje tehnologije proizvodnje, pružanja i prenosa audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektronskih publikacija

–          organizacijske i profesionalne sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu

–          ispunjava druge uslove propisane zakonom (dokaz da se ne vodi krivični postupak i da lice nije osuđivano)

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu RTS, kandidati za  glavne i odgovorne urednike  ne mogu biti nosioci javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci, kao ni lica koja ne ispunjavaju druge uslove za obavljanje tih funkcija u skladu sa zakonom.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa  dostaviti (poštom ili lično preko Pisarnice RTS-a), na adresu: UPRAVNI ODBOR JMU RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE, Beograd, Takovska 10, sa naznakom:  za JAVNI KONKURS  za  glavnog i odgovornog urednika (navesti kog programa).

Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja  konkursa u dnevnom listu „Politika“, Službenom glasniku RS i na sajtu RTS-a. Upravni odbor JMU RTS će imenovati  glavne i odgovorne urednike u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs, u skladu sa važećim Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica. O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, navodi se u saopštenju, i dodaje da nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. * Konkurs je na sajtu RTS objavljen 17. maja 2019. godine.