Samo Univerzitet može podneti žalbu na odluku FON-a o doktoratu Malog 1Foto: Medija centar

To za Danas kaže rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, povodom nedoumica u tumačenju Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.

* Raša Karapandža, profesor finansija na EBS Business School u Visbadenu, osporio je doktorat Siniše Malog u svom tekstu objavljenom na sajtu Peščanika, ali nije uputio zvaničan prigovor FON-u i UB. Prema tumačenju koje smo dobili od pravnika, on nema pravo da podnese prigovor Odboru za profesionalnu etiku. Ko ima to pravo?

– Imajući u vidu da procedura utvrđivanja plagijata doktorske disertacije Siniše Malog traje i da se u javnosti o tome govori već skoro pet godina, i da je preko 300 nastavnih i naučnih radnika potpisalo mišljenje o pomenutoj doktorskoj disertaciji i dostavilo ga Univerzitetu, da bi propisana procedura bila sprovedena do kraja, što je u interesu i samog kandidata, Univerzitet može podneti žalbu Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta. Samo Univerzitet je jedino formalno-pravno legitiman za podnošenje žalbe. O ovom mišljenju će se još diskutovati.

* Rekli ste da će svi učesnici u postupku provere originalnosti pomenute doktorske disertacije poštovati važeće procedure. Ako Odbor za profesionalnu etiku odluči isto kao i FON, da li to znači da ćete promovisati Sinišu Malog u doktora nauka?

– Po okončanju postupka, ukoliko se ne utvrdi drugačije, obavlja se postupak promocije.

* Da li je za Vas kao profesorku univerziteta u redu mišljenje stručne komisije da je bilo prepisivanja u procentu od sedam odsto rada? Da li biste Vi stavili potpis na izveštaj da ste bili član slične komisije?

– Propisi ne definišu maksimalno dozvoljeni procenat preklopljenog teksta. Odluka kompetentne osobe koja analizira neki rad mora da uzme u obzir relevantan kontekst i razlog preuzimanja teksta. To može da varira od oblasti do oblasti. Svaki član akademske zajednice je odgovoran za odluke koje donesi, pa tako, u ovom slučaju, i da li će prihvatiti ovaj procenat. Dolazeći iz vrlo različite uže naučne oblasti, nemam dovoljno elemenata da konkretno odgovorim na ovo pitanje.

* Da li bilo koji propis Univerziteta u Beogradu koji se bavi ovom tematikom postavlja neke limite u smislu procenata da se nešto može prepisivati do određene mere, a da se to ne proglasi plagijatom?

– Nije propisano aktima Univerziteta. Limit ne može biti kvantitativno propisan jer su moguće vrlo različite interpretacije konteksta zašto je tekst preuzet. Na mentoru i komisiji koja analizira nalaz softvera za proveru originalnosti teksta je da utvrdi da li je razlog preuzimanja teksta opravdan ili ne.

* Po Pravilniku o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova mišljenjem Odbora za profesionalnu etiku se postupak završava. Ako Senat nije zadovoljan tom odlukom može li da reaguje, s obzirom da bira taj odbor?

– Odluka Odbora je konačna.

Boško Mijatović: Skandalozna odluka FON-a

– Odluka NN veća Fakulteta organizacionih nauka je skandalozna. Svakako bi bilo bolje da su priznali grešku i poništili taj doktorat. Ovako će zauvek ostati mrlja na Fakultetu i njegovim organima – kaže za Danas ekonomista Boško Mijatović, jedan od autora studije „Novi model privatizacije u Srbiji“, čiji deo je prepisao Siniša Mali u svom doktoratu bez navođenja izvora. Na pitanje zašto nije pokrenuo postupak za zaštitu svojih autorskih prava, Mijatović odgovara da je želeo da država i Univerzitet u Beogradu reše ovaj problem na pravi način, a ne da se on radi njihov posao. On ocenjuje da „Univerzitet dosad nije odigrao nijedan dobar potez“ te da ostaje da se vidi kako će postupiti u slučaju da neko podnese prigovor Odboru za profesionalnu etiku.