Foto: NIS

Memorandume je u ime kompanije NIS potpisao Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije, dok su u ime fakulteta sporazume potpisali Nenad T. Pavlović, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu i Dragan Mančić, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu.

NIS je pre sedam godina pokrenuo program „Energija znanja“ čija je osnovna ideja ulaganje u mlade i talentovane pojedince i osposobljavanje mladog kadra za potrebe naše kompanije. Preko ovog programa sarađujemo sa više od 30 fakulteta u zemlji i inostranstvu, stipendiramo studente i pružamo im mogućnost da ostanu i rade u Srbiji. Naša saradnja sa gradom Nišom u mnogim oblastima traje već deset godina. U društveno odgovorne projekte do sada smo uložili oko 60 miliona dinara, a naše ulaganje u ovaj grad nastaviće se i u narednom periodu. Mi ćemo kao kompanija nastaviti da ulažemo u obrazovanje i naučne i obrazovne institucije, jer je naše opredeljenje da zadržimo mlade ljude u svojoj zemlji i da najbolji rade u našoj kompaniji“, izjavio je Smirnov.

Nenad T. Pavlović, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu je rekao da je saradnja privrede i fakulteta od izuzetnog značaja za obrazovanje kadrova koji će ostati u našoj zemlji.

Danas su oba fakulteta i kompanija NIS pokazali da su društveno odgovorni. Odgovorni u tom smislu što rade na očuvanju najvažnijeg resursa u Srbiji, a to su ljudski resursi i mladi. Potpisivanjem memoranduma dobijamo pouzdanog partnera, jednu veliku kompaniju koja će zajedno sa našim fakultetom biti partner u narednim naučno istraživačkim projektima kako u Srbiji, tako i van nje. Ova saradnja imaće i veliki značaj za saradnju sa privredom kao trećom najbitnijom delatnošću našeg fakulteta, gde će biti omogućeno najpre stručno usavršavanje inžnjerskog kadra u kompaniji NIS. Naveo bih da treba da činimo sve da naši studenti ostanu u Srbiji, da se zaposle i da na taj način doprinose tehnološko-tehničkom razvoju naše zemlje“, rekao je Pavlović.

Energija znanjaje deo društveno odgovornog poslovanja NIS-a koji podrazumeva partnerstvo sa obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji i inostranstvu. U okviru ovog programa, NIS sarađuje sa preko 30 fakulteta i 3 stručna naučna društva u Srbiji i inostranstvu.

Povezani tekstovi