Foto: Aleksandar Levajković/Fonet

Prilikom donošenja negativne odluke ministar Šarčević uzeo je u obzir dokaze da je Jonić prekršio antikorupcijske i prekršajne zakonske odredbe, koje mu je dostavio niški Lokalni antikorupcijski forum (LAF), saopšteno je u Ministarstvu prosvete za naš list.

U Ministarstvu kažu da ministar utvrđuje da li izabrani kandidat za direktora ispunjava zakonom propisane uslove i da li je zakonska procedura poštovana, a da razmatra i “relevantnu dokumentaciju o kandidatu koju dostavlja nadležna školska uprava, inspekcijski, sudski i drugi organi i tela”. Ministar je prilikom odlučivanja uzeo u obzir dopis LAF-a u kojem se ukazuje da je Jonić prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i da ga je opštinski organ za prekršaje kaznio za remećenje javnog reda i mira dok je obavljao dužnost direktora Osnovne škole “Čegar“, kao i dostavljene dokaze o tim slučajevima.

Upravni odbor Dečije predškolske ustanove Pčelica u Nišu je januara ove godine jednoglasno odlučio da direktor te ustanove, i u trećem mandatu, bude Zoran Jonić, čije su razrešenje predhodno zatražile Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za praćenje primene Etičkog kodeksa Skupštine grada i LAF, kao i pojedina udruženja građana, među kojima Udruženi pokret slobodnih stanara (UPSS), zbog kršenja niza zakonskih i etičkih normi. Jonić je na funkciji direktora „Pčelice“- koja ima 24 vrtića, više od 6.000 dece i 900 zaposlenih, od 2009. godine.

Agencija za borbu protiv korupcije je januara ove godine preporučila da Jonić bude razrešen sa funkcije direktora zbog sukoba interesa, pošto je kao direktor februara 2012. godine doneo odluku da se na konkursu za zapošljavanje izaberu sinovi tadašnjih članova Upravnog odbora “Pčelice”, Dragoslava Miloševića i Verice Radenković. On je prekršio Zakon o Agenciji i zbog toga što je kao direktor tužio “Pčelicu”, zahtevajući da mu se isplate jubilarnih nagrada u iznosu od 141.000 dinara, čime je “privatni interes podredio javnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za sebe”, a u tom postupku bio “i tužilac i tuženi”.

Deo javnosti je posebno negativno reagovao na pravosnažnu presudu Prekršajnog suda u Nišu protiv Jonića zbog nasilja nad učenikom, koje je izvršio dok je bio direktor Osnovne škole “Čegar”. On je tada novčano osuđen jer je „narušavao javni red i mir i ugrozio spokojstvo građana i ličnu sigurnost“ učenika M.S. (12), koga je, između ostalog, „hvatao za uvo i kosu, a potom mu odgurnuo glavu ka zidu, u koji je učenik udario… a udarac o zid odjeknuo“. Incident se dogodio 3. marta 2002. godine, presuda doneta pre skoro 14 godina, ali je obelodanjena nedavno.

Jonić je sve navode demantovao, pa i one o pravosnažnoj prekršajnoj presudi, za koje je kazao da „nisu tačne, niti dokazane na sudu“, najavljujuči da sve koji to tvrde tužiti sudu. On je rekao da „nije imao saznanja“ da je zaposlio decu članova UO, a da ni takva činjenica „ne može biti razlog za njihovu diskvalifikaciju ili stavljanje u neravnopravni položaj u odnosu a druge“. Kazao je da je jubilarne nagrade od 2005. ostvarilo oko 500 zaposlenih“, i to isključivo sudskim putem, pošto grad nije redovno uplaćivao sredstva. Isplata jubilarne nagrade nije privatni interes direktora već pravo iz radnog odnosa i priznato je svim zaposlenima koji ispunjavaju uslove, naveo je.

Pritisak na zaposlene?

Nakon nezvaničnih informacija da je Joniću uskraćena saglasnost, neki „Jonićevi sindikalci“ su u ustanovi počeli da prikupljaju potpise podrške, uz tvrdnju da će na narednom javnom konkursu on biti ponovo izabran, tim pre što će o tome odlučivati isti UO koji ga je sada jednoglasno izabrao. Vrši se pritisak na zaposlene, a posebno na one koji su članovi sindikata Nezavisnost, koji godinama ukazuje na nepravillnosti i zahteva Jonićevu odgovornost- rekli su za naš list neki od zaposlenih u „Pčelici“, želeći da ostanu anonimni.