Savet Evrope traži hitno usvajanje zakona o nestalim bebama 1Foto: FreeImages/Tiny-Grasp

Komitet, inače, konstatuje da je Srbija do sada sprovela 90 odsto svih odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Predlog zakona o „nestalim bebama“ Vlada Srbije je 8. marta uputila Skupštini Srbije, ali on još nije usvojen.

Ovaj poziv Komiteta ministara je usledio nakon njihovog trodnevnog decembarskog zasedanja, na čijem je dnevnom redu bilo i izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. godine, povodom predstavke Zorice Jovanović, u čiju je korist presudio, a državi Srbiji naložio da zakonski i institucionalno reši pitanje nestalih beba.

U saopštenju Saveta Evrope se podseća da je bezulasovna obaveza Srbije, u skladu sa članom 46 Evropske konvencije o ljudskim pravima, da se u celosti, efektivno i bez odlaganja pridržava presude Evropskog suda za ljudska prava.