Lončar: Srbija posvećena borbi protiv droge 1Foto: Vlada Srbije

Politika se sprovodi kroz primenu uravnoteženih, integrisanih, sveobuhvatnih, multidisciplinarnih i naučno-dokazanih pristupa problemu sa drogama, pri tome poštujući ljudska prava, rodnu ravnopravnost, slobode i bezbednost.

Lončar je, na sednici Komisije za opojne droge Ujedinjenih nacija, rekao da je „Vlada Srbije 2018. godine osnovala ministarsku Komisiju za prevenciju upotrebe droga u školama“, piše u saopštenju.

Ta komisija, kako je naveo, „u svom delovanju ima sveobuhvatan pristup, zasnovan na naučnim dokazima i standardima za prevenciju, u cilju podizanja svesti mladih o štetnim posledicama upotrebe droga, jačanju samopuzdanja, pružanju otpora grupi vršnjaka koji koriste drogu, pronalaženju alternativa i stvaranju pozitivnih primera“.

Prema njegovim rečima, Komisija je od septembra 2018. do februara 2019. godine organizovala interaktivne edukativne tribine koje su obuhvatile 31.057 učenika, 5.459 nastavnika i 1.501 roditelja.

On je rekao da je Ministarstvo zdravlja uz podršku Komisije za prevenciju upotrebe droga u školama, uputilo inicijativu Ministarstvu pravde za izmene Krivičnog zakonika koje se odnose na oštrije kazne za prodaju droge maloletnicima, kao i za zloupotrebu maloletnika u posredovanju u prodaji droge.

Lončar je rekao da je Ministarstvo zdravlja osnovalo Sistem za rano upozoravanje o novim psihoaktivnim supstancama, i u poslednjih godinu dana na Listu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uključeno je 15 novih supstanci, među kojima i supstance koje su predložene za razmatranje na 62. sednici Ce eN Dea.

„U pitanju je pet fentanila, četiri sintetička kanabinoida, jedan supstituisani katinon i tramadol. Spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu je sa konvencijama UN“, rekao je Lončar.

On je istakao da je prema zvaničnim podacima u 2018. godini u Srbiji povećan broj zaplena droga i psihoaktivnih supstanci.

Lončar je rekao da je zaplenjeno 3,9 tona droge, a broj učinilaca krivičnih dela za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga bio je 180, za krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga 1.068, a za omogućavanje uživanja opojnih droga 19.

Na današnjoj sednici Komisije usvojena je i ministarska deklaracija o „Jačanju našeg delovanja na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou u cilju ubrzavanja sprovođenja naših zajedničkih preuzetih obaveza u cilju rešavanja problema i borbe protiv narkomanije u svetu“.