Foto: FoNet/Nenad Đorđević

Srbija ima izuzetno human odnos prema izbeglicama, izjavio je Nikolas Bizel iz Delegacije Evropske unije u Beogradu i izneo podatak da je EU izdvojila Srbiji oko 100 miliona evra radi suočavanja sa izbegličkom krizom.

Pomažemo borbu protiv šverca ljudi i kriminalaca koji zloupotrebljavaju izbeglice, rekao je Bizel.

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović je izjavio da je, u odnosu na 2015. godinu, smanjen broj izbeglica koje dolaze u Srbiju, mada je taj broj i dalje značajan.

Ljudima u Srbiji je jasno zašto muigranti napuštaju svoje zemlje. Ali, većina ne želi da izbeglice ostanu u Srbiji, zbog ekonomskih razloga, rekao je Đurović.

On je izjavio da izbeglice ne žele da se zadrže u Srbiji, ali da ih vlasti Bosne i Hercegovine, Mađarske i Hrvatske vraćaju u Srbiju.