Šta dugujemo onima koje volimo 1

Neposrednim i razarajućim stilom, Golnaz Hašemzade Bunde postavlja teška pitanja: šta prenosimo svojoj deci i šta dugujemo onima koje volimo.

Nahid je zajedno s mužem Masudom i ćerkom Aram pobegla u Švedsku nakon progona tokom “Islamske revolucije” u Iranu. Iako sada više ne moraju da se skrivaju i plaše za život, ono što su ostavili i izgubili u rodnoj zemlji ne prestaje da ih progoni, svakog od njih na drugačiji način.

Golnaz Hašemzade Bunde rođena je 1983. u Iranu, odakle je kao devojčica s roditeljima pobegla u Švedsku. Diplomirala je ekonomiju na “Stokholmskom ekonomskom fakultetu”, nakon čega joj je dodeljena titula jednog od 50 globalnih lidera. Osnivačica je i direktorka neprofitne organizacije “Indkludera invest” posvećene borbi protiv društvene marginalizacije.

Ova organizacija pruža podršku preduzetnicima i preduzetnicama koji se bave društvenim problemima i razvijaju pragmatična rešenja kako bi se suočili s društvenim izazovima. Prvi roman Golnaz Hašemzade Bunde “Ona nije ja” objavljen je 2012, dok je roman “Mi smo ti” objavljen 2017. Golnaz Hašemzade Bunde živi u Stokholmu sa suprugom i ćerkom.