Foto: ZOLTAN GEREGELY KELEMEN/EPA

Stefanović je za TV Prva pojasnio da je zakonskim odredbama iz 2009. godine predviđeno da tehnički pregledi budu na šest meseci za vozila starija od 15 godina.

„Ova odredba neće biti primenjivana i ići ćemo na izmene tog zakona. Niko ne treba da se plaši. Tehnički će biti na godinu dana, kako je bilo do sada.Dakle nijedan građanin koji ove godine bude registrovao automobil, neće morati ponovo za šest meseci da ide na novi tehnički pregled“, precizirao je Stefanović.

Upitan da li je zadovoljan rezultatima Zakona o saobraćaju koji je stupio na snagu početkom aprila on je rekao da ako jedan čovek pogine u saobraćaju ne može da kaže da je zadovoljan u potpunosti.

„Mogu da kažem da je impresivan napredak kada poredite sa svim prethodnim godinama. Prošle godine do 15. maja imali smo 61 poginulog u saobraćajnim nesrećama, danas imamo 35 poginulih što je značajan napredak i skoro hiljadu manje povređenih u saobraćajnim nestrećama“, rekao je ministar Stefanović.

Podsetimo, pisalo se da bi pravilnikom koji je usvojen 5. maja, a koji bi trebalo da stupi na snagu 5. jula, svi automobili stariji od 15 godina moraju dva puta godišnje na detaljan tehnički pregled.

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva već se usprotivilo uvođenju dodatnog tehničkog pregleda za vozila starija od 15 godina, smatrajući da taj potez neće doprineti povećanju bezbednosti na putevima.