Zahvaljujući u ime svih dobitnika priznanja, on je istakao da priznanje doživljava ne samo kao nagradu Ministarstvu unutrašnjih poslova za odličnu saradnju u sistemu bezbednosti, za koji je rekao da poslednjih godina funkcioniše sve bolje.

Možda je još važnije da sistem bezbednosti funkcioniše kao jedno, na način da ne gledate boju uniforme, niti kojoj slu žbi ili ministarstvu pripada određeni pojedinac, već koliko može da doprinese Srbiji, rekao je Stefanović.

Čestitajući svim ratnim veteranima praznik, želim da istaknem da sam ponosan što živim u takvoj domovini u kojoj se vodi računa o ljudima koji su je zaduž ili i na koje smo ponosni, ali i kojima smo iskreno zahvalni, rekao je Stefanović.

On je istakao da je Srbija oduvek vodila oslobodilačke ratove u kojima je pokazala izuzetnu hrabrost i čast i da ne sme da zaboravi svoje sinove i kćeri koji su za njenu slobodu dali život, navodi se u saopštenju.

Danas država ume da ceni ono što su ratnici i vojni veterani za nju uradili i da ih aktivno uključuje u proces prenošenja znanja mladim generacijama. Na svima nama koji se danas bavimo bezbednosti sistemom Srbije je da uložimo maksimalne napore da osiguramo da se sukobi više nikada ne ponove i da Srbija uvek bude spremna da gradi konstruktivnu budućnost, ali koja je spremna i da se brani, da zaštiti i svoje nebo i svoju vodu i svoju zemlju i svoj narod i svakog svog čoveka, istakao je Stefanović.