Foto: www.mc.rs

Na današnjem predstavljanju istraživanja Snežana Bjelogrlić, predsednica UO Društva sudija je istakla da se 44 odsto sudija izjasnilo da oseća pritisak u radu. Od sudija koje osećaju pritisak najviše (43 odsto) ih smatra da je u sudstvu prisutna atmosfera opšteg, sistemskog pritiska. Od strane drugih nosilaca vlasti, u prvom redu od Visokog saveta sudstva, pritisak je osetilo 27 odsto sudija, dok je nešto manji broj njih (22 odsto) pritisak osetilo od strane predsednika suda.

– Kontinuirana obuka sudija ne postoji zbog čega veliki broj njih nije u stanju da isprati propise koji se rapidno menjaju – artikulisala je jedan od problema sudija Bjelogrlić.

Sudije, sa izuzetkom sudija Vrhovnog kasacionog suda nisu zadovoljni svojim materijalnim stanjem, pokazalo je istraživanje.

– Iako ovo pitanje predstavlja trn u oku građana imajući u vidu da je u proseku plata sudija duplo veća od republičkog proseka, ali mora se napomenuti da plata sudija nije samo ekonomska kategorija, već predstavlja i garant nezavisnosti – navela je Bjelogrlić i dodala da su sudije pri stavu da bi trebalo da postoji nezavisni sudski budžet kojim će rukovoditi Visoki savet sudstva.

Nada Vidić, članica UO Društva sudija, napomenula je da su sudije nezadovoljne načinom na koji se vrednuje njihov rad.

– Pravilnik o vrednovanju počiva na statističkim podacima, ali to ne daje jasnu sliku nečijeg rada. Neophodno je ustanoviti jasnije kriterijume vrednovanja i omogućiti sudijama pravičan postupak u kojem će moći da obrazlože svoje rezultate – naglasila je Vidić.

Kao problem, sudije su navele i lošu raspoređenost predmeta, kako između sudova, tako i između samih sudija.

Gordana Vidojković iz Društva sudija je govoreći o odnosu sudija i medija navela da većina sudija smatra da ne smeju u javnosti da komentarišu postupke, ali istovremeno da imaju pravo da se obrate medijima ukoliko imaju za cilj zaštitu dostojanstva suda.

– Upitani da opišu idealnog sudiju, najveći broj ispitanika je naveo stručnost kao najpoželjniju osobinu, praćenu integritetom i nezavisnošću – kazala je Vidojković.

Nekoliko preporuka sudija za poboljšanje sudstva

  • Napustiti praksu čestih i neusaglašenih izmena propisa
  • Proširiti postojeće garancije nezavisnosti sudstva i sudija u okviru postojećeg Ustava
  • Obezbediti nezavisan pravosudni budžetski sistem prenošenjem finansijskih ovlašćenja na VSS
  • Kvalitet suđenja i sudskih odluka odrediti kao prioritetan cilj, uz razumnu efikasnost u postupanju
  • Ravnomernog opterećenja sudija što zahteva izmenu sudske mreže
  • Preispitati Pravilnik o vrednovanju rada sudija, tako da se ne zasniva isljučivo na statističkim podacima