Na ponovljenom suđenju za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine juče je saslušan Hajdar Dodaj koji je bio među civilima i zarobljenicima koji su evakuisani iz vukovarske bolnice i prebačeni na Ovčaru.
Dodaj je pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu rekao da je bio na odsluženju redovnog vojnog roka u Vukovaru, ali da je krajem septembra 1991. pobegao iz JNA i pridružio se pripadnicima Zbora narodne garde. On je naglasio da je 18. novembra doveden u vukovarsku bolnicu, a 20. ili 21. novembra izveden i prebačen na Ovčaru gde su po optužnici pripadnici TO Vukovara i jedinice „Leva supoderica“ ubili više od 200 hrvatskih zarobljenika.