Nadležni organi Srbije su, u zakonski sprovedenom postupku, utvrdili da KIC nije ovlašćen da organizuje lekarske preglede stanovništva kao i da su lekarski pregledi, na poziv građana bugarske manjine, obavljani bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i Lekarske komore Srbije.

Lekari su pozvani da dođu u prostorije Policijske stanice Bosilegrad kako bi sa njima bio obavljen razgovor i prikupljene informacije u vezi sa okolnostima njihovog boravka u Bosilegradu nakon čega su napustili prostorije PS Bosilegrad.

Policija nije preduzimala nikakve mere prema navedenim licima niti je podneta prekršajna prijava kao ni izrečena mera zabrane ulaska u zemlju.

Tončev je napomenuo da su nadležni organi postupali u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

Konstatovano je da Vlada Srbije u punoj meri poštuje prava i slobode svih nacionalnih manjina uključujući i bugarsku, da se radi o događaju koji ima isključivo lokalni karakter i ni na koji način ne bi smeo da utiče postojeće dobre odnose između Srbije i Bugarske.

Tončev je naglasio spremnost najviših i visokih zvaničnika Srbije za očuvanje i dalje unapređenje intenzivnog političkog dijaloga i dobrih bilateralnih odnosa između dve države, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.