Trivan: Srbija je pripremila strategiju u borbi protiv klimatskih promena 1Foto:Fonet

Trivan je povodom učešća delegacije Srbije na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 2-13. decembra u Madridu rekao da je završen Nacrt zakona o klimatskim promenama, i da će uskoro biti u Skupštini, saopštilo je njegovo ministarstvo.

„Ovaj zakon rešava brojna pitanja u svim delatnostima, zbog čega je bilo puno pregovaranja u mnogim resorima unutar naše Vlade“, rekao je Trivan i dodao, da u politiku ograničenja emisije gasova staklene bašte moraju da se uklope  svi sektori.

Deklaracija Evropskog parlamenta, kojom se redefinišu ciljevi EU za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte predviđa do 2030. godine redukciju emisije gasova od 55 posto, i da do 2050. godine Evropa postane prvi kontinent bez emisije ugljenika.