Foto: FreeImages / Jason Morrison

Međutim, sastanak je otkazan „usled tehničkih razloga“, saznaje Danas.

Prema našim saznanjima, prethodno su sastanku – koji je planiran da bude održan u Medija centru Specijalnog suda – pozvani da prisustvuju sudije, predstavnici policije i advokati uključeni u postupke za ratne zločine, zatim predstavnici Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Mehanizma za međunarodne krivične sudove, Međunarodnog krivičnog suda i regionalnih tužilaštva, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Nije poznato kada će biti određen novi termin za predstavljanje ove Tužilačke strategije.

Inače, iako je Vlada Srbije još u februaru 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, a jedna od ključnih aktivnosti bila je upravo donošenje Tužilačke strategije, ovaj dokument još nije usvojen. Strategija Tužilaštva za ratne zločine trebalo bi jasno da definiše kriterijume za selekciju slučajeva ratnih zločina i da stvori listu prioritetnih predmeta za procesuiranje. Kriterijume za selekciju slučajeva Tužilaštvo za ratne zločine određuje samostalno, a neki od predloženih kriterijuma uključuju visokorangirane osumnjičene, težinu dela ili dostupnost dokaza.