Kako su naveli iz VCC, prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, dvadeset i sedam godina nakon početka ratova u zemljama nastalim nakon raspada Jugoslavije, više od deset hiljada osoba se još uvek vode kao nestali.

Iako predstavnici država u regionu veoma često pominju pitanje nestalih osoba tokom ratova kao jedno od najvažnijih za korak napred i normalizaciju odnosa među tim državama, pomak na polju pronalaska i identifikacije nestalih lica je neznatan.

Rad institucija koje se bave pitanjem nestalih osoba gotovo je nevidljiv i može se reći da se ovim pitanjem aktivno bave samo udruženja porodica nestalih osoba i neke organizacije iz nevladinog sektora. Obaveza je svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije da utvrde sudbine nestalih osoba i okolnosti pod kojima su nestale, dok je obaveza društava podsećanje na važnost ovog pitanja i saosećanje sa članovima porodica. Svaka od ovih osoba čija je sudbina i dalje nepoznata ostavila je za sobom prijatelje, porodicu, kolege i zaslužuje da ne bude deo zbirne statistike, već da joj se otkrivanjem istine vrati dostojanstvo. “, saopšteno je iz Vojvođanskog građanskog centra.

Oni su pozvali sve institucije koje mogu da doprinesu rasvetljavanju sudbine nestalih da pribаvljаnjem i stаvljаnjem nа rаspolаgаnje relevаntnih informаcijа i transparentnim radom dаju svoj aktivan doprinos rаzrešаvаnju ovog problema.