Svaka zbirka sadrži po 450 zadataka – (najmanje petina je nova u odnosu na lane), a na kraju publikacija se nalaze rešenja. Zbirke su štampane i na jezicima nacionalnih manjina, ove godine po prvi put i na bugarskom.

Zbirka za maternji jezik košta 300 dinara, za matematiku 190, a za kombinovani test 180. Osmaci koji žele da vežbaju zadatke i pitanja koji su bili na testovima prethodnih godina mogu da ih kupe po ceni od 200 dinara.

Povezani tekstovi