Na primer, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je formalno identifikovao 76 žrtava trgovine ljudima u 2018. godini, od kojih je 71 žrtva srpske nacionalnosti.

U poslednje tri godine, značajni koraci su preduzeti sa ciljem borbe protiv trgovine ljudima – zaključeno je na današnjoj završnoj konferenciji zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“, održanoj u Beogradu.

Saradnja sa Savetom Evrope i Ekspertskom grupom Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA) je uvek bila važna za Srbiju, kao i preporuke koje smo dobili kroz evaluacije tima stručnjaka GRETA. Drago mi je da smo zajedničkim snagama, saradnjom institucija i nevladinog sektora u okviru ovog projekta, uspeli da preporuke pretočimo u praktične aktivnosti i ostvarimo rezultate“, rekao je Mitar Đurašković, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.

Konferencija je bila prilika za osvrtanje na dostignuća projekta, a kako je Gerhard Salzer, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji primetio, „ovaj projekat je savršeni primer podrške i komplementarnosti sa drugim značajnim oblastima u kojima delujemo, ali i primer uspešnog bavljenja važnim temama na interdisciplinaran način.“

Kako je Irina Sahakyan Vetter, zamenica šefa misije Saveta Evrope u Beogradu istakla, sprečavanje trgovine ljudima, krivično gonjenje počinilaca i zaštita žrtava, mogući su samo kroz izgradnju jakih partnerstava među akterima u borbi protiv trgovine ljudima. „Inkluzivni pristup koji ste primenili kroz ovaj program, fokusiran na istraživanje i analizu, ali uz razmenu dobrih praksi među stručnjacima i uz izgradnju mreža aktera koji se bore protiv trgovine ljudima, zaista se pokazao kao uspešan i pružio je veoma impresivne rezultate“, zaključila je ona.

Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“ kreiran je da podrži državne organe u sprovođenju određenih preporuka koje su proistekle iz izveštaja GRETA (Ekspertske grupe Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudima).

Ova jedinstvena inicijativa je posebno fokusirana na prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, a aktivnosti su sprovedene u saradnji sa Inspektoratom za rad, Nacionalnom kancelarijom za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima, policijom, tužilaštvom, nevladinim organizacijama Astra i Atina i drugim klučnim akterima koji se bore protiv trgovine ljudima.

U protekle tri godine, više od polovine inspektora za rad u Srbiji obučeno je po prvi put o načinima prevencije i borbe protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Oni su dobili neophodne alatke za detekciju i preliminarnu identifikaciju žrtava, kao i uputstva kako da im pomognu.

Kako se prva faza projekta završava 23. maja 2019. godine, konferencija je bila prilika da se razgovara o ostvarenim rezultatima i izazovima kojima je neophodno pozabaviti se u budućnosti. Događaj je okupio predstavnike institucija (kao što su ministarstva i Inspektorat za rad) i organizacija civilnog društva, koji su direktno uključeni u sprovođenje ovog zajedničkog projekta.

 

 

Povezani tekstovi