UNHCR: Dugoročno rešenje za raseljene sa Kosova 1Foto: RTK2

Na osnovu rezultata procene UNHCR-a i lokalnih partnera u regionu, izveštaj „Raseljena lica sa Kosova u regionu–ponovna procena intereseovanja za povratak“, ima za cilj pružanje širih informacija o raseljenim licima sa Kosova u regionu koja žele da se vrate.

„Dobrovoljni povratak i reintegracija zavise od brojnih faktora povezanih sa pogodnim uslovima na lokaciji povratka u smislu raspoloživih stambenih objekata, javnih usluga, mogućnosti za stvaranje prihoda, pristupa imovini, sigurnosti i slobode kretanja i međuetničkih odnosa. Svi treba da udružimo napore u pronalaženju sredstava koja bi omogućila raseljenim licima koja žele da se vrate, da to i učine. U tom smislu, odlučnost opštinskih organa da dodele zemlju povatnicima koji nemaju imovinu je od vitalnog značaja“, istakao je šef misije UNHCR-a na Kosovu Narasima Rao, stoji na RTK2.

Ministarstvo za zajednice i povratak je u skladu sa strateškim prioritetima posvećeno razvoju sprovođenja politike za održivi povratak raseljenih, uspešnu reintegraciju, kao i stabilizaciju svih zajednica koje žive na Kosovu.

„U tom smislu ministarstvo daje prioritet razvoju sveobuhvatnog pravnog okvira za zaštitu prava raseljenih lica na Kosovu i u regionu. Ministarstvo, takođe, ima za cilj da ojača proces povratka kroz uspostavljanje institucionalnih mehanizama za saradnju sa linijskim ministarstvima i drugim institucionalnim partnerima na regionalnom i međunarodnom nivou“, naglasio je Stalni sekretar ministarstva za zajednice i povratak Nenad Stojčetović, stoji na sajtu RTK2.

Druga publikacija posvećena je profilisanju interno raseljenih lica sa Kosova.Ona pruža informacije o potrebama raseljenih, kao što su pristup zdravstvenoj zaštiti, izvori prihoda i pristup drugim uslugama.

„Proces profilisanja je odlična aktivnost, u saradnji i koordinaciji mnogih zainteresovanih strana usmerenih na prikupljanje podataka i analizu raseljenih lica, koji nam pruža izveštaj o stanju raseljenih osoba sa Kosova“, rekla je danska predstavnica saveta za izbeglice na Kosovu Kristen Stac.

U Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji intervjuisano je 1.414 porodica. 1.268 porodica potrvrdilo je da je zainteresovano za povratak, 111 porodica je za integraciju u mestu gde trenutno žive, dok oko 400 pojedinaca i dalje ima privremeni smeštaj. UNHCR procenjuje da oko 16.406 raseljenih lica sa Kosova ima potrebu za trajnim rešenjem, kako bi se okončala njihova neizvesna situacija.