Foto: Logo

UNS u saopštenju podeća da je poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela mišljenje da je Rajfajzen banka, odbijanjem UNS-ovog zahteva za kredit sa obrazloženjem da se „delatnost uduruženja kreditno ne finansira“, prekršila Zakon o zabrani diskriminacije.

Kako navode, UNS se Narodnoj banci žalio na diskriminaciju još prošle godine, ali je ona tada, i pored dokaza koje joj je UNS dostavio, navela da joj „nije poznato“ da banke diskriminišu udruženja građana.

„Skoro godinu dana kasnije, NBS je odgovarajući na novu pritužbu UNS-a, bez izjašnjavanja i reagovanja na navode o diskriminaciji, navela da ju je Rajfajzen banka obavestila da se u svom poslovanju pridržava akta „Kreditna politika“ koji propisuje ograničenje kreditiranja neprofitnih organizacija, kao i udruženja građana“, pa su te organizacije „isključene iz kreditnog portfolija““, navodi UNS u saopštenju.

UNS ističe da je očigledno da NBS ne poštuje princip jedinstva pravnog poretka, odnosno da ne poštuje zakone koji garantuju ustavna prava i ravnopravnost građana.

UNS žali što Narodna banka, ni godinu dana nakon što je Rajfajzen banka donela svoj diskriminatorski akt ‘nije imala saznanja’ o takvom propisu, ali i zbog činjenice da joj to očigledno ni dan danas ne smeta, čime podržava otvorenu diskriminaciju koju sprovodi većina banaka u Srbiji.

Kako navode UNS ne spori pravo banke da odlučuje kome će dati kredit, a kome ne, ali itekako spori pravo bilo kome, pa i banci, da finansijske usluge uskrati nekome na osnovu oblika organizovanja, bez ocene kreditne sposobnosti.