Uroš Šuvaković je, prema trenutno raspoloživim informacijama, izabran jednoglasno za redovnog profesora na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Šuvaković je prethodno, kako su objavljivali mediji, a i kako se može videti na sajtu socioloskipregled.org.rs, već radio kao redovni profesor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici gde predaje Sociologiju na Filozofskom fakultetu.

Uroš Šuvaković je nekadašnji predsednik udruženja „Sloboda“, koje brani lik i delo Slobodana Miloševića. Prema pisanju medija, ovo udruženje bilo je angažovano i u odbrani Miloševića pred Haškim tribunalom.

Kako je objavio Insajder u serijalu „Službena tajna“ , Šuvaković je od 1997. godine radio u analitici Državne bezbednosti.