Ustavni sud Portugala osporio zakon o eutanaziji 1Foto: ID 1662222/ pixabay

Ustavni sud Portugala danas je opozvao zakon kojim je dekriminalizovana eutanazija izglasan krajem januara u parlamentu, ali će parlament imati mogućnost da preformuliše tekst i ponovo ga da na usvajanje.

Najviši sudski organ u zemlji presudio je da situacije koje otvaraju put za pomoć samoubistvu nemaju „uokvirene stroge propise“.

Tekst zakona, koji bi mogao da učini Portugal četvrtom državom u Evropi koja je legalizovala eutanaziju posle Belgije, Holandije i Luksemburga, do sada je predviđao da samo punoletni Portugalci, koji borave u svojoj zemlji i nalaze se „u situaciji krajnje patnje sa nepovratnim posledicama“ ili pate od „neizlečive bolesti“, mogu da pribegnu „medicinski potpomognutoj smrti“.

Portugalski predsednik Marselo Rebelo de Suza (Marcelo Rebelo de Sousa) podneo je zahtev da Ustavni sud se izjasni o zakonu, pošto smatra da se u tekstu koriste suviše neodređeni pojmovi.