Imajući to u vidu, mislim da je važno naglasiti da je sudstvo u Rumuniji nezavisno i da niko ne bi trebalo da se meša u aktivnosti sudije, bez obzira na položaj te osobe. Štaviše, tokom proteklih nekoliko godina, kada bi političari javno iznosili svoje mišljenje koje se tumačilo kao pokušaj ometanja nezavisnost sudija, Visoki savet sudstva bi odmah reagovao jer predstavlja ustavni garant nezavisnosti sudstva, kaže za Danas Andrei Klaudiu Rus, sudija Vrhovnog kasacionog suda Rumunije. Kako je sudio u velikom broju slučajeva korupcije, sudija Rus nedavno je u Beogradu podelio svoja iskustva na okruglom stolu „Suđenja u predmetima privrednog kriminala i korupcije“, koji su organizovali Vrhovni kasacioni sud Srbije, Pravosudna akademija i USAID.

Prema njegovim rečima, efikasan pravosudni sistem je važan u borbi protiv korupcije, ali ne i dovoljan kako bi se izašlo na kraj sa ovim problemom.

– Imao sam običaj da kažem da dobri rezultati u rešavanju velikog broja slučajeva korupcije znače da je pravosuđe efikasno u borbi protiv njega, jer vlast uspeva da izvuče krivična dela iz zone nevidljivosti i izvede ih pred lice pravde. Ali, to nije dovoljno, s obzirom na to da je cilj sprečavanje korupcije i pokušaj smanjenja stope korupcije, a ne kažnjavanje svakog krivičnog dela tog tipa. Dakle, mislim da pooštravanje kazni bez mera za sprečavanje krivičnih dela nije efikasno rešenje, a kada govorim o prevenciji tu mislim na mere kojima se obezbeđuje transparentnost u oblastima koje su podložne korupciji, kao što su javne nabavke ili javna administracija, kaže Rus.

Članstvo Rumunije u EU, kako dodaje, jeste unapredilo stanje u pravosuđu, ali takođe ističe da je promena došla iz samo sistema.

– Nesporno je da je Rumunija kao članica EU u pravosuđu prošla evoluciju, uglavnom zbog unapređenja zakonodavstva i olakšavanja međunarodne saradnje u građanskim i krivičnim pravnim stvarima. Ipak, postizanje tih dobrih rezultata u poslednjih nekoliko godina i sama evolucija ne bi bili mogući bez profesionalizma i odlučnosti rumunskih sudija i tužilaca, zajedno sa naporima svih koji su uključeni u aktivnosti pravosuđa, zaključuje Rus.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Povezani tekstovi