Foto: NIS

U saopštenju se navodi da je ovo sedma godina zaredom u kojoj će NIS na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2018. godini iznosila je 26.067.489.000 dinara.

U saopštenju se navodi da će dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediti Odbor direktora.

Za revizora Finansijskih izveљtaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu izabrano je društvo „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd“.

Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora imenovani Vadim Jakovljev, Kiril Tjurdenjev, Sergej Papenko, Anatolij Černer, Aleksej Jankevič, Aleksandar Krilov, Danica Drašković i Dejan Radenković.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Aleksandar Čepurin i Olga Visocka. Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov, navodi se u saopštenju.

Povezani tekstovi