Budžet Požarevca u 2021. bezmalo pet milijardi dinara 1Foto: Pixabay/Stevepb

Budžet Grada Požarevca u 2021. godini iznosiće 4,91 milijardu dinara, odlučili su odbornici na sednici Skupštine grada.

Ukupni prihodi i primanja, ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine, u predlogu ove odluke utvrđeni su u iznosu od 3.26 milijardi dinara, dok su rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine utvrđeni u iznosu od 4.53 milijarde dinara.

Budžetski deficit utvrđen je u iznosu od 1.27 milijardi dinara. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) iznose oko 381 milion dinara.

Planirani kapitalni izdaci u 2021. godini iznose 1.83 milijarde dinara, u 2022. godini 135.81 milion dinara a nema projekata za koje je u ovom trenutku potrebno obezbediti sredstva u 2023. godini.  Planirana sredstva na ime rezervi iznose 108.5 miliona dinara (tekuća rezerva 100 miliona dinara i stalna rezerva 8.5 miliona dinara) i u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, biće korišćena na nedovoljno planirane ili neplani rane rashode kod budžetskih korisnika koji nisu mogli biti sagledani u trenutku donošenja odluke.

Ovakvom budžetu svakako je doprinela i aktuelna pandemija korona virusa.

Prema rečima gradonačelnika Požarevca Saše Pavlovića, ukoliko bude više sredstava, ona će biti usmerena u  nove investicije. Gradonačelnik je kazao da mu je sugerisano sa viših istanci da se smanje preneta sredstva što, kako kaže Pavlović, zahteva bolje planiranje budžeta.

Konsolidovani budžetski rashodi i izdaci budžetskih korisnika usaglašeni su u iznosima i po izvorima finansiranja sa raspoloživim budžetskim sredstvima za 2021. godinu i iznose 4.91 milijardu dinara. Po funkcionalnoj strukturi rashoda za socijalnu zaštitu  izdvaja se 4 odsto,  opšte javne usluge 25 odsto, odbranu  0,1 odsto,  javni red i bezbednost  1,7 odsto,   ekonomske poslove 22,1 odsto, zaštitu životne sredine 18,8 odsto,  poslove stanovanja i zajednice 5,2 odsto  zdravstvo  0,6 osto,  rekreaciju, sport, kulturu i vere 9,1 odsto i obrazovanje 13,4 odsto budžeta.

Ukupan invesicioni kapital za 2021. godinu, koji će se realizovati preko svih korisnika, iznosi  2,15 milijardi dinara.

Ukupni transferi Gradskoj opštini Kostolac iznose oko 380 miliona dinara.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.