Civilni sektor i mladi u fokusu aktivnih politika ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske 1Foto: Z. Nikolić

U fokusu skupa na Zlatiboru je politika podrške mladima u ruralnim područjima zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Republika Severna Makedonija, Crna Gora) i Turske. Posebno će biti razgovora o mogućim modelima ekonomskih aktivnosti mladih u ruralnim područjima u funkciji izgradnje stimulativnog okruženja. Razgovaraće se o ulozi organizacija civilnog društva u jačanju aktivizma mladih i podršci njihovim ekonomskim aktivnostima u ruralnim područjima.

Kroz dosadašnje, višegodišnje, projektne aktivnosti Alter-a do sada je obrađeno niz tema kojima se promoviše saradnja između državnih institucija, nauke, civilnog društva i građana u ruralnim područjima Zapadnog Balkana i Turske u funkciji jačanja njihovih kapaciteta i sposobnosti za neminovno suočenje i tržišnu utakmicu sa uspešnim proizvođačima poljoprivrednih i drugih proizvoda iz ruralnih krajeva zemalja Evropske unije koje, decenijam unazad, sprovode aktivne politike podrške razvoja svojih ruralnih krajeva.

Akteri procesa ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske su, kroz segment aktivnosti projekta Alter, upoznati sa „Leader inicijativom“, modelom integrisanja aktivnosti svih aktera ruralnog razvoja koji stimuliše njihovo jedinstvo i jednakost u kreiranju javnih politika ruralnog razvoja. Leader je nastao krajem osamdesetih godina prošlog veka u Francuskoji i on se, još od početka dvedesetih godina prošlog veka, uspešno implementira kao efikasni alat ruralnog razvoja u zemljama Evropske unije.

Pored Mreža za ruralni razvoj Srbije u realizaciju projekta Alter uključene su i Fondacija za razvoj Turske,Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Makedonije, Mreža za ruralni razvoj u Bosne i Hercegovine,Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije i Mreža organizacije za ruralni razvoj Kosova.U sprovođenej projektnih aktivnosti uključene su ,kao predstavnici Evropske mreže „PREPARE“ ,Ruralni forum Letonije i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Na Zlatibor je pristiglo pedset učesnika 3. Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope a njih su, u ime domaćina pozdravili Dragan Roganović, predsednik Mreže za ruralni razvoj Srbije i menadžer projekta Alter, Miona Ilić iz Sektora za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i predstavnik opštine Čajetina.

Danas su, učesnicima Foruma, iskustva Severne Makedonije i Turske u podršci razvoju ruralnih krajeva kroz razvoj ekonomije a pre svega poljoprivrede i turizma, preneli Boban Ilić, generalni sekretar Stalne radne grupe za ruralini razvoj Jugoistočne Evrope i Fatos Mustafa zamenik sekretara Regionalne kancelarije za mlade Turske.