civilni sektor

Čistiji vazduh u grejnoj sezoni zajednički zadatak za javni i civilni sektor 1

Čistiji vazduh u grejnoj sezoni zajednički zadatak za javni i civilni sektor

Saradnja civilnog sektora i javnih uprava na poslovima planiranja i primene javnih politika lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine nije dobra, jer komunikacija između ta dva sektora u zajednici nije ni (is)planirana ni kontinuirana, uprkos postojećem normativnom okviru koji takvu saradnju i preporučuje i reguliše.

Da li žilet žica postaje politika Srbije? 4

Da li žilet žica postaje politika Srbije?

Žilet žica znatno je oštrija od standardne, bodljikave žice i dizajnirana je da onom ko pokuša da je probije nanese ozbiljne rezove po telu i odeći.

Bez planiranja nema efikasne komunikacije 7

Bez planiranja nema efikasne komunikacije

Raška je, danas, bila domaćin druge zajedničke edukativne radionice za predstavnike javnih uprava, civilnog društva i lokalnih medija Vrnjačke Banje, Raške i Kraljeva koje, u partnerstvu sa pomenutim lokalnim samoupravama i uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, sprovodi udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“.

Civilni sektor pripremio niz predloga 9

Civilni sektor pripremio niz predloga

Samit u Londonu je poslednji u okviru inicijalno zamišljenog formata Berlinskog procesa i kao takav predstavlja priliku za sumiranje rezultata i planiranje daljih koraka u obezbjeđivanju podrške Zapadnom Balkanu u jačanju regionalne saradnje i sprovođenju reformi.