Kragujevac: Potrebno je aktivno učešće građana u procesu praćenja reforme javne uprave 1Foto: Grad Kragujevac

„Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu u Kragujevcu” projekat je koji realizuje nevladina organizacija Praxis.

Cilj ovog projekta je ohrabrivanje aktivnog učešća građana u procesu praćenja reforme javne uprave. Ovo se naročito odnosi na oblast izrade i koordinacije politika, ali i unapređenja javne uprave u delu odgovornosti i transparentnosti u radu lokalnih organa uprave u Kragujevcu.

Tim povodom danas je, u hotelu Kragujevac, održan sastanak kojem su pored predstavnika organizacija civilnog društva, prisustvovali dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Zoran Pavlović, koordinator Kancelarije za romska pitanja.

„Grad teži unapređenju i jačanju kapaciteta civilnog sektora za participativni i transparentni rad kako bi građani mogli da aktivno učestvuju i budu partneri koji daju smernice šta su prioriteti za određenu populacionu grupu, kako da ih njihova udruženja na najbolji način zastupaju i učestvuju u radu lokalne samouprave i kako da zajednički, na transparentan i odgovoran način donose različite političke odluke“, istakla je dr Gordana Damnjanović.

Kada je reč o saradnji između civilnog sektora i lokalne samouprave, veoma važna komponenta je informisanost, smatraju učesnici skupa. Potrebni su informatori, web stranica i slični vidovi masovne komunikacije.

„Informisanje civilnog sektora mora biti jednostavno i razumljivo i treba imati u vidu da nisu svi građani informatički obrazovani. Grad Kragujevac posmatra civilni sektor kao strateški ključnog partnera u donošenju odluka, koji učestvuje u izradi različitih planskih dokumenata, daje sugestije i ukazuje na probleme koji postoje za njihove ciljne populacione grupe, a daje i konstruktivna rešenja za otklanjanje tih problema“, istakla je Damnjanović.

Na samom projektu se radi nešto duže od šest meseci, od juna prošle godine i sproveden je niz aktivnosti.

„Nastojimo da se usaglasimo oko ključnih prioriteta i pronađemo kompromis oko toga šta bi mogao da bude modalitet koji je sprovodiv, realan i koji bi doprineo većem uključivanju građana u proces odlučivanja na lokalnom nivou i evaluacije rada organa uprave“, kazala je Marija Dražović, koordinatorka za javne politike i istraživanje „Praxis“.

Projekat se, inače, realizuje u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0)“, koji finansira Evropska unija.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.