DRI o Završenom računu budžeta Srbije za 2020. dala mišljenje s rezervom 1Foto: Foto: Fonet/Aleksandar Levajković

Državna revizorska institucija (DRI) je u izveštaju o reviziji Završnog računa budžeta Srbije za 2020. godinu dala mišljenje s rezervom jer je utvrdila određene nepravilnosti.

Po nalazima DRI u Završnom računu nisu iskazana potraživanja države po osnovu nenaplaćenih poreskih i neporeskih prihoda i potraživanja po osnovu nenaplaćenih primanja od prodaje imovine.

„Nisu iskazana primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu najmanje od 5,4 milijarde dinara, a više su iskazana primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu najmanje od 7,07 milijardi dinara i u istom iznosu više su iskazani rashodi za diskonte na dugoročne hartije od vrednosti“, navodi se u danas objavljenom izveštaju DRI o reviziji Završnog računa budžeta Srbije za 2020. .

Ukazano je i da su više iskazani izdaci za otplatu glavnice u iznosu najmanje od oko 5,8 milijardi dinara a manje su iskazane obaveze u iznosu najmanje oko 4,7 milijardi dinara, kao i da su više  obuhvaćeni tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u iznosu najmanje 13 milijardi dinara.

Državni revizori su utvrdil da su prihodi u iznosu od oko 1,37 milijardi dinara evidentirani i iskazani kao sopstveni prihodi korisnika budžeta iako po svojoj prirodi i pripadnosti nemaju tretman sopstvenih prihoda.

„Učešće duga opšteg nivoa države u bruto domaćem proizvodu (BDP), ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, na kraju 2020. godine iznosilo je 58,23 odsto, što je iznad nivoa od 45 odsto BDP-a, određenog Zakonom o budžetskom sistemu“, istakla je DRI.