Ovim je EMS AD Beograd postalo nejavno akcionarsko društvo u potpunosti u vlasništvu Republike Srbije, saopštila je ta kompanija.

Novo ime kompanije je akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, odnosno EMS AD Beograd. Ostali podaci, matični broj i PIB, ostali su nepromenjeni.

– Razlozi za prelazak EMS u formu nejavnog akcionarskog društva proističu, između ostalog, iz obaveza koje je Srbija preuzela Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju zaključenim sa EU – izjavio generalni direktor EMS AD Nikola Petrović i dodao da je promena pravne forme nezaobilazni deo šireg procesa korporativizacije Elektromreže Srbije, koji će doprineti uspostavljanju efikasnijeg sistema upravljanja i vođenja poslova.